Ka−Na「みんなウエムラで噛んじゃう」
2018.12.18 18:00
左が植村花菜改めKa−Na(カナ)、右がDJのヒロ寺平(18日・大阪市内)